КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПОРТЕН ЛЕКАР

Медицински център „Харизма“ , София

Индивидуална медицинска грижа за всеки спортуващ, съобразена със спорта, тренировъчния му режим и поставените цели

Медицински център „Харизма“ е основан през 2012 година, от Д-р Димитров и Д-р Кръстева, с идеята да предлага цялостно решение на проблемите на спортуващите, използвайки познанията си в областта на традиционната и алтернативната медицина, фармакологията, рехабилитацията и физиотерапията

От 2017 година Д-р Кръстева и Д-р Димитров са лекари на Българската Федерация по Лека Атлетика.

Центърът е основен партньор на Българската федерация по лека атлетика.

Използвайки над 25 годишния си опит като детски лекари, работата си във фармацевтичната индустрия и разбира се работата си в областта на спортната медицина, съчетани с любовта към спорта, Д-р Кръстева и Д-р Димитров предлагат цялостна, пълна грижа на спортистите от различни спортове – лека атлетика, плуване, футбол, волейбол, тенис, колоездене, бойни спортове, баскетбол, фитнес и др.

През годините, за да предлагат качествена грижа на своите пациенти, Д-р Кръстева и Д-р Димитров, продължават своето обучение в сферата на спортната медицина:

  • Спортна медицина и медицински проблеми в съвременния спорт,
  • Sport and Lifestyle Management – Rome Business School,
  • Спортни травми – превенция и лечение- обучителни курсове към Европейската федерация по Лека атлетика,
  • Диагностика и лечение на спортни травми и превенция на травми към Barca Universitas , и др.
  • Генетични тестове и приложението им в спорта и диетологията

Д-р Кръстева и Д-р Димитров, имат специализации по педиатрия, по хомеопатия, здравен мениджмънт. Имат редица международни и наши обучения в сферата на регулациите за пускане на пазара на медицински продукти и медицински изделия, бионаличност и качество на медицинските продукти и изискванията за пускането им на пазара на ЕС, Pharmacovigilance, HTA Implementation and Pricing Biosimilar Medicinal Products and Orphan Drugs, Quality of medicinal prоducts.

Центърът работи както с елитните ни спортисти, така и с хора, които спортуват за удоволствие.

Центърът използва като консултанти едни от водещите специалисти, в областта на неврологията, ортопедията и травматологията, кардиологията.

Обурудван е със съвременна техника, покриваща всички съвременни изисквания за добра медицинска практика в областта на профилактиката, лечението и рехабилитацията на спортуващите.

Д-р Кръстева и Д-р Димитров изготвят цялостни индивидуални програми за спортно-възстановителни режими, хранителни режими, извършват профилактика и лечение на травми.

Телефон : 0887003363